Select Your Region
Globalny

Dlaczego należy zastanowić się nad udziałem w badaniu klinicznym?

Dlaczego należy zastanowić się nad udziałem w badaniu klinicznym?
Jest wiele powodów, dla których ludzie zgadzają się na udział w badaniu klinicznym. Najważniejsze, aby kandydaci rozumieli założenia badania, świadomie i dobrowolnie wyrazili zgodę na udział. Niezależnie od powodu, dla którego pacjent/ochotnik chce przystąpić do badania ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem lub zespołem opieki zdrowotnej, aby omówić możliwe zagrożenia i korzyści.

Rozmowa może się odbywać podczas kilku kolejnych wizyt i obejmuje zwykle omówienie formularza świadomej zgody, będącego oficjalnym dokumentem do podpisania w przypadku decyzji o udziale w badaniu. Formularz świadomej zgody może być dość obszerny. To dlatego, iż ważne jest, aby w zrozumiały sposób wyjaśnić wszystkie informacje na temat badania. Pacjent powinien mieć możliwość dokładnego przeczytania tego dokumentu, omówienia go z lekarzem i spokojnego zastanowienia się nad swoją decyzją przed złożeniem podpisu.

Trzeba upewnić się, czy wiemy i rozumiemy, z czym wiąże się badanie, zanim weźmiemy w nim udział.

Pomoc dla pacjentów w przyszłości – To bardzo istotne, aby nauki medyczne mogły się rozwijać. Wiele osób zgadza się na udział w badaniu klinicznym, ponieważ badania kliniczne stanowią wielką szansę na życie i zdrowie dla pacjentów w przyszłości. Dla niektórych pacjentów świadomość, że ich choroba przyczyniła się do czegoś pozytywnego, jest bardzo ważna.

Korzyści osobiste – wiele osób przystępuje do badania z nadzieją na korzyści osobiste. Niektórzy pacjenci mają nadzieję, że nowy lek im pomoże. Zwłaszcza, jeśli zostały już zastosowane wszystkie inne opcje terapeutyczne. Inni przystępują do badania, aby dowiedzieć się więcej na temat choroby

Ważne jest, aby rozważyć zarówno możliwe zagrożenia związane z przyjmowaniem nowego leku, jak i potencjalne korzyści. Nie ma gwarancji, że nowy lek lub nowa terapia będzie skuteczniejsza niż terapia standardowa, a działania niepożądane mogą być poważniejsze. Badanie kliniczne jest prowadzone, aby potwierdzić np. czy nowy lek jest lepszy i(lub) bezpieczniejszy, więc odpowiedzi na niektóre pytania będą możliwe dopiero po zakończeniu badania.

W jaki sposób rodzina, przyjaciele i opiekunowie mogą wspierać pacjenta?

Gdy u pacjenta zostanie rozpoznana poważna choroba, rodzinie, przyjaciołom i opiekunom ciężko jest domyśleć się, jak mogą pomóc. Jest wiele dróg wsparcia, aby pacjent mógł jak najpełniej skorzystać z terapii.

Uświadomienie sobie roli opiekuna pozwala na uzyskanie najlepszego wsparcia. Przykłady, w jaki sposób rodzina, przyjaciele i opiekunowie mogą wspomóc pacjenta to:

  • pomoc w zrozumieniu badania klinicznego – wspólne uczęszczanie na wizyty i robienie notatek, omówienie formularza zgody.
  • Podróże do ośrodka badawczego – wsparcie pacjenta w tym obszarze może pomóc w podjęciu decyzji, czy przystąpienie do badania będzie możliwe z powodów organizacyjnych.
  • Finanse – pomoc w zorganizowaniu kwestii finansowych. Zapewnienie wsparcia finansowego lub ustalenie dostępnych korzyści dla pacjenta ewentualnie pomoc w otrzymania zwrotu kosztów transportu.
  • Opieka nad dzieckiem podczas leczenia lub opieka nad gospodarstwem domowym pacjenta podczas jego dłuższego pobytu w szpitalu.
  • Pomoc w zakupach/gotowaniu/sprzątaniu/higienie osobistej, jeśli pacjent nie czuje się na tyle dobrze, by robić to samodzielnie.
  • Pomoc w przyjmowaniu leków.

Przygotowane na podstawie ogólnodostępnych treści, aktualnych na dzień tworzenia materiałów.

O badaniach klinicznych

Co to jest badanie kliniczne? Dlaczego należy rozważyć udział w badaniu klinicznym? Dlaczego Roche prowadzi badania kliniczne?

Dowiedz się teraz